Uroczystość  dziesięciolecia nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu
Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie


    Piętnastego maja  2015 r. Szkoła Podstawowa nr 1 w Nysie obchodziła  dziesięciolecie nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.  W tej wyjątkowej uroczystości brali udział uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz zaproszeni  goście, wśród których byli przedstawiciele zaprzyjaźnionych placówek oświatowych  oraz władze samorządowe.  Honorowym gościem był Rzecznik Praw Dziecka,  Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu p. Marek Michalak.

 

    To bardzo ważne dla naszej  społeczności  szkolnej święto rozpoczęło się Mszą Świętą w Bazylice, którą odprawił ks. prałat Mikołaj  Mróz w intencji  uczniów i nauczycieli.

 

 

 


    Następnie goście zostali zaproszeni do naszej szkoły, gdzie mogli się spotkać z uczniami i nauczycielami. Osobiste życzenia i gratulacje z okazji jubileuszu złożył na ręce pani dyrektor Burmistrz Nysy p. Kordian Kolbiarz.

 

    W tym dniu oprócz Burmistrza Nysy odwiedzili nas jeszcze m. in.:

- Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznik Praw Dziecka - minister Marek Michalak,

- dyrektor Gminnego Zarządu Oświaty - p. Adam Fujarczuk

- wiceprzewodniczący Rady Miejskiej oraz członek Komisji Oświaty i Spraw Socjalnych - p. Marcin Wajda

- Kawaler Orderu Uśmiechu - p. Małgorzata Bierwid

- dyrektor SP1 w latach 1988-2005 - p. Teresa Sordyl

- dyrektor Centrum Kultury w Głuchołazach - p. Jan Ćwiek.

- p. Klaudia Pach - przedstawicielka posła na sejm RP - p. Rajmunda Millera

 

 

 

 


 

O 11.30 przed budynkiem szkoły naszych uczniów przywitał Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, Rzecznik Praw Dziecka, minister Marek Michalak oraz Kawaler Orderu Uśmiechu Małgorzata Bierwid i poprzednia dyr. szkoły p. Teresa Sordyl. Gościom towarzyszyła dyr. Bożena Węglarz.

 

 

 


O godzinie 12.00 rozpoczął  się przemarsz barwnego korowodu uczniów, nauczycieli i zaproszonych gości do Nyskiego Domu Kultury.

 

 

 


    Dalsza część uroczystości odbyła się w Nyskim Domu Kultury.

 

    Licznie przybyłą publiczność przywitały dzieci z oddziału przedszkolnego przy SP1 przygotowane przez p. Marzenę Konopkę-Wilczek, a następnie na scenie pojawili się prowadzący p. Beata Trzaska i p. Roman Niewiadomski.

 

    Cześć oficjalną uroczystości rozpoczęła p. dyr. Bożena Węglarz, która serdecznie przywitała zebranych  i wygłosiła krótkie przemówienie na temat historii nadania naszej szkole imienia  Kawalerów Orderu Uśmiechu oraz  realizowania w niej  działań, mających na celu ochronę praw dziecka. Pani dyrektor  podziękowała również Rzecznikowi Praw Dziecka p. Markowi Michalakowi  za wieloletnią współpracę z naszą placówką.

 

 


 

    Potem  zaproszeni goście obejrzeli film, będący podróżą w czasie, kiedy to wybieraliśmy swojego patrona oraz pokazujący obecny obraz szkoły. Autorem filmu pt. „Bo to się właśnie tak zaczęło” był p. Rafał Kret, a tekst do niego  przygotowały panie: Ewa Witkowska, Jolanta Gawlik–Kutowska  i Bożena Węglarz.

 

    Następnie o zabranie głosu został poproszony Kanclerz Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu oraz Rzecznik Praw  Dziecka p. Marek Michalak. W wygłoszonym przez niego przemówieniu podkreślił, ze nasza szkoła poprzez swoje działania i panującą w niej atmosferę jest dobrym wzorem ochrony praw dziecka, a przez to również ważną wizytówką swojego miasta. Zaznaczył również, że jest to placówka od lat realizująca testament Janusza Korczaka: „Dostrzegajmy w dzieciach małych ludzi”.

 

    Miłym zaskoczeniem było nadanie Szkole Podstawowej nr 1 w Nysie przez pana Marka Michalaka - Rzecznika Praw Dziecka - odznaczenia dla instytucji szczególnie wyróżnionych za ochronę praw dziecka:  "Odznaki Honorowej za Zasługi dla Ochrony Praw Dziecka". Jest to odznaczenie  ustanowione decyzją Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego z inicjatywy Rzecznika Praw Dziecka Marka Michalaka. Wyróżnienie to jest powodem do dumy  dla naszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli, za które w imieniu  uczniów i nauczycieli  podziękowała p. dyr. Bożena Węglarz.

 


 

    W dalszej kolejności  głos zabrała p. Klaudia Pach  w imieniu posła na sejm RP Rajmunda Millera , która przekazała serdeczne życzenia  i gratulacje z okazji uroczystości 10 – lecia nadania imienia naszej szkole.

 

    Kolejnym punktem programu były wystąpienie dyrektora Gminnego Zarządu Oświaty – p.Adama Fujarczuka, który w imieniu władz samorządowych złożył serdeczne gratulacje z okazji odznaczenia oraz  jubileuszu  nadania imienia szkole.

 

    Dyrektor GZO p. A. Fujarczuk przekazał również list gratulacyjny od burmistrza Nysy p. Kordiana Kolbiarza dla nauczyciela naszej szkoły p.Jacka Ryszewskiego za zdobycie I miejsca w Międzynarodowych Mistrzostwach Polski w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Łodzi. Podkreślił, że ten sportowy sukces jest wspaniałą promocją dla naszego  miasta i regionu.

 

    Następnie głos zabrała p.Teresa Sordyl  - wieloletnia dyrektor SP 1 w Nysie oraz prezes Stowarzyszenia „Pro Uno” . Ze wzruszeniem wspominała ona czasy nadania imienia szkole, którą wtedy kierowała oraz gratulowała i życzyła dalszych sukcesów uczniom i nauczycielom. Zaproponowała również przeprowadzenie Konkursu Wiedzy o Kawalerach Orderu Uśmiechu, w którym sponsorem głównej nagrody będzie Stowarzyszenie  „Pro Uno”.

 

    Kolejne życzenia i gratulacje z okazji naszego święta wygłosił dyr. Centrum Kultury w Głuchołazach p. Jan Ćwiek.

 

 

 


 

    W trakcie uroczystości  odbył się Ceremoniał Nadania Medalu Uśmiechu – honorowego  wyróżnienia przyznawanego przez dzieci osobom dorosłym za ich szczególne zasługi – życzliwość,  przyjaźń  i wsparcie. Medalem Uśmiechu została  odznaczona  p. dyr. Jolanta Gawlik – Kutowska, wytypowana w demokratycznych wyborach przez społeczność uczniowską naszej szkoły. Za swoją działalność na rzecz dzieci  p. dyr. J. Gawlik-Kutowska otrzymała to wyróżnienie od Szkolnej Kapituły Medalu Uśmiechu. Ceremoniałowi wręczenia Szkolnego Medalu Uśmiechu towarzyszył rytuał wypicia pucharu gorzkiego soku zakończony uśmiechem odznaczonej osoby.

 

    Z okazji  nadania Medalu Uśmiechu przedstawiciele dzieci i Rady Rodziców złożyli p. dyr. J. Gawlik-Kutowskiej serdeczne życzenia i gratulacje. Pani dyrektor podziękowała za to szczególne wyróżnienie przyznane jej  przez Szkolną Kapitułę Orderu Uśmiechu.

 


 

    Część artystyczną uroczystości rozpoczęły  układy  taneczne uczniów  SP1  przygotowane  przez p. Alinę  Kowalewską. Następnie wysłuchaliśmy   piosenek  zespołu „ FOX” prowadzonego przez p. Annę Lis  oraz  „Klubu Miłośników Dobrej Piosenki” państwa  Katarzyny  i Jacka  Ryszewskich.

 

    Widzowie mieli też okazję obejrzeć inscenizację teatralną baśni  H.CH. Andersena pt. „Słowik” w wykonaniu uczniów z koła teatralnego  „Sufler”, które wyreżyserowały panie  Ewa Witkowska oraz  Beata  Trzaska. Całą uroczystość prowadzili nauczyciele naszej szkoły p. Beata Trzaska oraz p. Roman Niewiadomski.

 

    Program artystyczny w wykonaniu uczniów  z klas I – VI   bardzo podobał się zgromadzonej publiczności, o czym świadczyły gromkie brawa.

 

 

 

 


 

Na koniec odśpiewaliśmy wszyscy naszą pieśń szkoły, a dyr. Bożena Węglarz dziękując wszystkim za uświetnienie swoją obecnością tego święta zaprosiła jednocześnie na kolejny jubileusz już za ... 5 lat.

Po uroczystości minister Marek Michalak znalazł jeszcze chwilę czasu na wspólne zdjęcia z uczniami naszej szkoły.

 

 


 

    Uroczystość  dziesięciolecia nadania Szkole Podstawowej nr 1 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu była dla naszej społeczności bardzo ważnym i wyjątkowym wydarzeniem. Przypominała nam o wartościach, które kierują naszymi działaniami.  Są to dobro, prawda, szacunek dla innych,  ochrona praw dziecka i podmiotowe traktowanie każdego człowieka. Na co dzień dostrzegamy w naszych uczniach  małych ludzi, odkrywając ich talenty i umiejętności. Uważamy, że są to dobre podstawy, aby wychowywać i kształcić przyszłych obywateli.

    Wierzymy, że okazywanie dzieciom troski, pomocy, życzliwości i szacunku będzie zawsze  najważniejsze w Szkole Podstawowej nr 1. W szkole  imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

 


Zobacz więcej zdjęć w naszej galerii

10-lecie nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu SP1 w Nysie

 

Zobacz też relację na nysa.fm