65 LAT DZIAŁALNOŚCI SP 1 W NYSIE

5. ROCZNICA NADANIA SZKOLE IMIENIA KAWALERÓW ORDERU UŚMIECHU


    21 i 22 maja 2010 r. uroczyście świętowaliśmy 65 lat  działalności  Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie i 5. rocznicę  nadania  jej imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu.

    Po wojnie 4 września 1945 roku szkoła nasza rozpoczęła swoją nową działalność jako jedna z dwóch placówek w mieście z pełnym cyklem kształcenia od kl. I do VII. Ten pamiętny rok szkolny rozpoczęło wówczas 324 uczniów.

    65 lat w dziejach placówki oświatowej to czas bardzo długi – to kilkanaście pokoleń uczniów wyposażonych właśnie tu w bagaż wiedzy, doświadczeń, szkolnych przyjaźni, sukcesów, a czasem porażek. To długie listy nazwisk z dzienników lekcyjnych, a za każdym nazwiskiem – młody człowiek – jedyny i niepowtarzalny. To setki rad pedagogicznych, dźwięków dzwonków, wycieczek szkolnych, zebrań z rodzicami. 65 inauguracji kolejnych lat szkolnych i 65 upragnionych powitań wakacji.

    Zmieniały się formy i metody pracy, zmieniały się treści – tak, jak i rzeczywistość otaczająca nas. Zmieniała się baza szkoły – powstawały nowe gabinety, pracownie, polepszały się warunki nauki i pracy, budynek przechodził gruntowny remont na przełomie lat 70 i 80, i do tej pory pięknieje i zmienia swoje oblicze.

    Obserwujemy to szczególnie wtedy, gdy w naszych progach zjawiają się absolwenci, oglądają po latach swoją dawną szkołę i pada sakramentalne zdanie: „ale tu się wiele zmieniło!”.

    Przed pięcioma laty zaczęliśmy nosić także dumnie nasze nowe imię, bo przecież przez prawie piętnaście lat, od czasu transformacji ustrojowej, byliśmy bezimienni. Weszliśmy do rodziny szkół imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu, nawiązaliśmy współpracę z Międzynarodową Kapitułą Orderu Uśmiechu, poznaliśmy i pozyskaliśmy nowych przyjaciół; ówczesnego Kanclerza p. Cezarego Leżańskiego, aktualnego Kanclerza – ministra, Rzecznika Praw Dziecka – pana Marka Michalaka, twórczynię uśmiechniętego słoneczka z Orderu Uśmiechu – p. Ewę Chrobak-Szotę i wielu, wielu innych. Przez te lata czuliśmy się otoczeni ich opieką, otrzymywaliśmy pozdrowienia na kolorowych kartkach z całego świata, życzenia świąteczne oraz te związane z ważnymi dla szkoły wydarzeniami. Co roku spotykamy się także na Zlotach Szkół im. Kawalerów Orderu Uśmiechu, za tydzień wybieramy się na kolejny – już szósty – tym razem do Mysłowic.

    To ludzie tworzyli  i tworzą historię naszej szkoły- duzi i mali – pokolenia uczniów, nauczycieli, pracowników administracji i obsługi. Pokolenia Związane z tym jednym miejscem – budynkiem znajdującym się w Nysie przy ulicy Bohaterów Warszawy 7, siedzibą Szkoły Podstawowej nr 1 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu – pokolenia pełne zaangażowania, pasji, gotowe na trud codziennej, czasem żmudnej pracy.

    Niech przesłanie Międzynarodowej Kapituły Orderu Uśmiechu, które brzmi: „Pamiętajcie, że największą nagrodą jest szczery, promienny uśmiech dziecka” będzie naszym, drogowskazem na drodze do stu lat!

wicedyrektor szkoły 

Jolanta Gawlik- Kutowska


SZKOLNA KAPITUŁA PRZYZNAJE MEDALE UŚMIECHU


W tym roku szkolnym – 2009/2010 – została powołana Szkolna Kapituła Medalu Uśmiechu, której zadaniem będzie budowanie nowej tradycji szkolnej związanej z naszym patronem i przyznawanie co roku – na wniosek dzieci – zasłużonym osobom tego odznaczenia.

Medal Uśmiechu będzie honorowym wyróżnieniem dla przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i organizacji, pedagogów i pracowników szkoły – wszystkich, którzy działają na rzecz dzieci i młodzieży, przyczyniając się do rozwoju placówki.

Z okazji 65. rocznicy istnienia szkoły i 5. rocznicy nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. Szkolna Kapituła Medalu Uśmiechu wystąpiła z wnioskiem do dyrektora - szkoły pani Bożeny Węglarz o wyróżnienie pierwszym szkolnym odznaczeniem osób wymienionych w decyzji.

Decyzją  nr 1 z dnia 17 maja 2010 roku Szkolna Kapituła Medalu Uśmiechu postanawia odznaczyć następujące osoby:

Pan Piotr Haczek

Pani Olga Rybczyńska

Pani Nadzieja Walawender

Pani Emilia Wilińska

Pani Teresa Sordyl – jednocześnie prezes Stowarzyszenia „Pro Uno”

Dyrektora Poradni Psychologiczno Pedagoicznej pani Iwony Dudzik

Dyrektora Ogniska Plastycznego pani Moniki Kamińskiej

Dyrektora Nyskiego Domu Kultury pani Janiny Janik

Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Nysie pana Marka Makówkę

Zastępcę Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej pana Grzegorza Kawę

Pani Lidia Baran

Pani Anna Bartnik

Pani Rozalia Bielawska

Pan Józef Grębski

Pani Maria Jankowska

Pani Zofia Jaszczyszyn

Pani Józefa Kąkol

Pani Wanda Klimas

Pan Janusz Knapik

Pani Grażyna Kubanek-Cwalina

Pani Jadwiga Kuropatnicka

Pan Piotr Kurowski

Pani Elżbieta Leśniak

Pani Teresa Lubczyńska

Pani Wacława Maruda

Pani Józefa Michalewska

Pan Zbigniew Motyka

Pani Marianna Niziołek

Pani Elżbieta Orzech

Pani Stanisława Pikuła

Pani Krystyna Pełka

Pani Eugenia Podolak

Pani Melania Podpora

Pani Halina Poterałowicz

Pani Anna Rybska

Pani Władysława Prochot

Pani Irena Sadowska

Pani Jolanta Stępniewska

Pani Grażyna Skopek

Pani Urszula Skoczeń

Pani Teresa Suliga

Pani Alicja Ślusarczyk

Pani Maria Szostak

Pani Maria Wiącek

Pani Anna Zalewska

Pani Czesława Dziasek

Pani Janina Gałuszko

Pani Róża Knapik

Pani Jadwiga Kuglarz

Pani Maria Kupka

Pani Danuta Magiera

Pani Halina Mordarska

Pani Maria Rzepska

Pani Bronisława Siwy

Pani Irena Szczepan

Pani Jadwiga Szczepańska

Pani Genowefa Zdrzałka

Pani Wanda Zub

Pani Maria Żabińska

Pani Wiesława Zima

 

Przewodniczącego Rady Rodziców – pana Stanisława Frycza

Pani Beaty Adamczyk

Pana Czesława Bandasa

Pana Jana Gorczyńskiego

 


Galerie zdjęć

21. maja - Msza Święta z okazji 5-lecia nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu

22. maja - uroczystości w NDK  z okazji 5-lecia nadania szkole imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu