TWOJE DANE - TWOJA SPRAWA

#TwojeDaneTwojaSprawa


28 stycznia 2021r. obchodzimy XV Dzień Ochrony Danych Osobowych

Zobacz wyniki konkursów zorganizowanych z tej okazji

Zobacz prezentację przygotowaną dla rodziców

List otwarty do uczestników Programu "Twoje dane - Twoja sprawa"   XV Dzień Ochrony Danych Osobowych


Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłasza konkurs dla uczniów na najciekawszy poradnik dla rodziców „Życie rodzinne online i offline. Porozmawiajmy o ochronie danych osobowych” (termin nadsyłania prac: 15.04.2021 r.)

Celem organizowanego konkursu jest upowszechnianie wiedzy o ochronie danych osobowych i zachęcenie jego uczestników do głębszego zainteresowania się tematyką ochrony danych osobowych.

Poradniki o ochronie danych osobowych dla rodziców mogą być przygotowane w dowolnej formie np. pisemnej, za pomocą obrazów, filmów, prezentacji multimedialnych, grafik, rysunków. 
Prace konkursowe należy przesłać elektronicznie. Udział w konkursach jest dobrowolny i bezpłatny. Na zwycięzców konkursów (miejsca I-III ew. wyróżnienia) czekają atrakcyjne nagrody.

Regulamin konkursu


SKUTECZNA OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

INICJATYWA EDUKACYJNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Ogólnopolski program edukacyjny Urzędu Ochrony Danych Osobowych dla szkół

Podniesienie kompetencji pedagogów i nauczycieli, oraz edukowanie dzieci  i młodzieży, jak mają chronić dane osobowe w realnym, jak i w cyfrowym świecie to główne cele ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane – Twoja Sprawa”, prowadzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jest on realizowany nieprzerwanie od 2009 roku pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej i Rzecznika Praw Dziecka.

Systemowa edukacja w całej Polsce

Program „Twoje Dane – Twoja Sprawa” skierowany do szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz ośrodków doskonalenia nauczycieli, jest systemowym projektem edukacyjnym realizowanym na skalę ogólnopolską.

Rocznie przystępuje do niego ponad 300 placówek, które podejmują różne działania edukacyjne na rzecz upowszechniania wiedzy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności – zarówno w szkołach, jak i w lokalnych społecznościach. Statystycznie, rocznie Program realizuje ponad 4000 nauczycieli oraz ponad 40000 uczniów.

Program „Twoje Dane – Twoja Sprawa”  od lat stanowi inspirację dla nauczycieli, uczniów i rodziców, który, biorąc w nim udział, pokazują, w jaki sposób można od najmłodszych lat uczyć dzieci zasad ochrony danych osobowych, przekazując trudne treści podczas zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych, debat, spotkań oraz przy wykorzystaniu gier i zabaw.

Dwa etapy realizacji programu:

najpierw wiedzę z zakresu ochrony danych osobowych i prawa do prywatności poszerzają nauczyciele, którzy biorą udział w dwudniowym szkoleniu oraz otrzymują materiały edukacyjne;

w kolejnym etapie nauczyciele upowszechniają wśród uczniów zdobytą podczas szkolenia wiedzę – zarówno prowadząc lekcje, jak i podejmując się realizacji innych niestandardowych działań.


KORZYŚCI Z UDZIAŁU W OGÓLNOPOLSKIM PROGRAMIE EDUKACYJNYM „TWOJE DANE – TWOJA SPRAWA”

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych jest organizatorem ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Twoje Dane – Twoja Sprawa”. Celem działań podejmowanych w ramach programu jest uwrażliwianie nauczycieli oraz uczniów na potrzebę ochrony danych osobowych i prywatności. Program realizowany jest przez szkoły poprzez szkolenia rad pedagogicznych, zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne i wydarzenia tematyczne.

Jakie są korzyści dla uczniów?

wykazują się pomysłami, umiejętnościami, talentami plastycznymi, aktorskimi oraz sportowymi;

zdobywają odpowiednią wiedzę i umiejętności praktyczne dotyczące skutecznej ochrony siebie;

aktywnie spędzają czas – uczestniczą w konkursach, zabawach, warsztatach, spotkaniach z ekspertami oraz zajęciach terenowych i wielu innych działaniach.

Jakie są korzyści dla nauczycieli?

biorą udział w specjalistycznych szkoleniach, podczas których uzyskują wsparcie ekspertów i materiały edukacyjne;

zdobywają wiedzę na temat realizacji obowiązków wynikających z RODO w sektorze oświaty;

doskonalą umiejętności i warsztat edukatora w zakresie prowadzenia ciekawych zajęć z uczniami.

Jakie są korzyści dla szkół?

umożliwia kadrze pedagogicznej podnoszenie swoich kwalifikacji;

promuje szkołę w środowisku lokalnym;

przyczynia się do podnoszenia świadomości uczniów na rzecz zwiększenia ich bezpieczeństwa.


pORADY DLA UCZNIÓW - WARTO WIEDZIEĆ ...

10 zasad ochrony prywatności przy instalowaniu aplikacji

Instagram

Niezabezpieczona kamera

Portale społecznościowe

Prywatność w sieci - część 1

Smartfon

Snapchat

Świadomi rodzice

Tik Tok

Webinarium "Bezpieczeństwo cyfrowe dzieci i młodzieży a odpowiedzialność"


Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych - poradnik

Żeby zapewnić sprawne i bezproblemowe stosowanie przepisów związanych z ochroną danych osobowych w rzeczywistości szkolnej, Urząd Ochrony Danych Osobowych we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej przygotował specjalny poradnik dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych „Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach oświatowych”.


WYNIKI KONKURSÓW ZORGANIZOWANYCH Z OKAZJI XV DNIA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Z okazji XV Dnia Ochrony Danych Osobowych zaprosiliśmy uczniów naszej szkoły do udziału w dwóch konkursach.

Uczniowie klas I-III wzięli udział w konkursie plastycznym pt. „Koleżanko, Kolego czy jeżeli nie będę chronić swoich danych osobowych, może mnie spotkać coś złego?” a uczniowie klas IV-VIII w konkursie na spot informacyjny (filmik) lub prezentację, przedstawiające zagrożenia związane z nieprzemyślanym udostępnieniem danych osobowych oraz sposoby ich ochrony przez dzieci i młodzież.

Miło nam poinformować, że w grupie klas młodszych wyróżniliśmy następujące osoby:

I miejsce – Aleksander Brajewski, kl. 3c

I miejsce – Laura Mazurkiewicz, kl. 3a

II miejsce – Kaja Apostel, kl. 1b

III miejsce – Ida Hylińska, kl. 3a

 

W grupie klas starszych:

I miejsce - Marta Opałka, kl. 6c

 

Zobacz film przygotowany przez Martę

 

Zwycięzcom gratulujemy a wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursach.