Fascynujący Świat Nauki i Technologii


We wrześniu 2013r. nasza szkoła przystąpiła do realizacji systemowego  projektu o nazwie „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Byliśmy jedną z 379 szkół Opolszczyzny,  przystępującą  do programu  pod patronatem  Regionalnego  Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu,  którego celem był rozwój wykształcenia oraz wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic  w jakości usług edukacyjnych.

Projekt ten opierał się na  współpracy  wielu instytucji kulturalnych i naukowych i pokazał, że nasza szkoła  ma bogatą ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży  oraz  pozwala rozwijać uczniom swoje pasje i zainteresowania.

Zajęcia przewidywały realizację modułu  matematyczno – przyrodniczego oraz humanistycznego, a  ich celem było  nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również kształcenie umiejętności,  takich jak  kreatywność  i innowacyjność.

Zadaniem szkoły podczas realizacji projektu było:

•         przystąpienie do projektu,

•         zapewnienie uczniom udziału  w projekcie (zebranie deklaracji od opiekunów),

•         przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych na podstawie zaproponowanego scenariusza z wykorzystaniem metod  aktywizujących,

•         pomoc w organizacji wyjazdów edukacyjnych,

•         promowanie projektu wśród rodziców oraz środowiska lokalnego.

 

Na projekt składało  się  pięć działań:

Działanie I - badania

Nauczyciele naszej szkoły przeprowadzili badania, które miały na celu  opracowanie diagnozy  i planu pomocy uczniom. Do tego celu zastosowano profesjonalne  programy,  szczegółowo określając   trudności i predyspozycje dzieci. Badania te odbyły się we wrześniu 2013 i 2014 roku.

Działanie II - zajęcia pozalekcyjne

Nauczyciele mieli możliwość przekazania swoim uczniom wiedzy i umiejętności w ramach zajęć  pozalekcyjnych. Miały  one na celu zachęcenie  dzieci do pogłębiania własnej wiedzy. Prowadzący  stosowali podczas zajęć aktywizujące metody i środki nauczania, między innymi metodę projektu.

Interesującym sposobem  zdobywania wiedzy i umiejętności przez uczniów  była realizacja zajęć w formie wyjazdów edukacyjnych, tzw. działania pozaszkolne.  

Działanie III -  Regionalne Centrum Nauki i Eksperymentu w Opolu

 Zajęcia uczniów  SP1  odbywały  się w pracowniach eksperymentalno-doświadczalnych Regionalnego Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu oraz w Niwkach pod hasłem „Zaczarowany Świat”.  Wyjazdy te  zrealizowano w czerwcu 2014 r. Pracownie Centrum Nauki  wyposażone były  w przyrządy do doświadczeń, między innymi z astronomii, muzyki, techniki i  przyrody, z których korzystali nasi podopieczni.

Działanie IV –  zajęcia w instytucjach kultury (kino, teatr, galerie, filharmonia) i gospodarstwach edukacyjnych

Dzieci  z „Jedynki” w maju 2014 r. uczestniczyły w interesujących  warsztatach muzycznych prowadzonych przez Filharmonię Opolską, a w styczniu 2015 r. odwiedziły gospodarstwo agroturystyczne w  Biadacz – Brodnicy „Agrochatka”. W kwietniu tego roku nasze klasy pojadą do Teatru Lalki i Aktora w Opolu na warsztaty teatralne, a w marcu do gospodarstwa agroturystycznego w Szczedrzyku „Jabłoniowy Sad”.

Działanie V -  zajęcia w ośrodkach akademickich

W styczniu i lutym 2014 r. nasi wychowankowie  odwiedzili  wyższa uczelnię  i  byli słuchaczami  wykładów  oraz uczestnikami warsztatów z nauk matematyczno-przyrodniczych i humanistycznych  na Uniwersytecie Opolskim.

Bardzo ciekawą formą zdobywania wiedzy była wycieczka z projektu  do Parku  Nauki i Ewolucji Człowieka w Krasiejowie, podczas której dzieci z naszej szkoły zdobyły wiedzę na temat pochodzenia i ewolucji człowieka. Uczniom bardzo podobały się trójwymiarowe obrazy,  przedstawiające rozwój  gatunku ludzkiego, oceanarium, warsztaty z geologii  oraz kino 5D.

Zobacz inne zdjęcia z Krasiejowa w naszej galerii zdjęć

Kolejna atrakcją  dla  wszystkich klas naszej szkoły był przyjazd do „Jedynki” Mobilnego Planetarium, w którym w  niezwykle  atrakcyjny sposób przekazywano  dzieciom  podstawowe wiadomości z  astronomii.

 Wszystkie zajęcia  w ramach projektu były  bezpłatne.  Dzieci dowożono na wycieczki  autobusami, a w trakcie zajęć otrzymywały  ciepły posiłek.

Naszym uczniom bardzo podobały się zajęcia poza murami szkoły i nauka poprzez doświadczenie i zabawę.  U podstaw tego projektu  leżało przecież założenie, by pokazać dzieciom świat, o którym mają się uczyć.

Jesteśmy dumni, że uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Nysie,  dzięki realizacji  projektu  „Fascynujący Świat Nauki i Technologii”,  zdobyli  wiedzę i nowe umiejętności, aby w przyszłości  spełniać swoje marzenia.